Informujemy o przedłużeniu zapisów na udział w zajęciach teatralnych i fotograficznych z cyklu COOLturalna Szkoła. Wszystkie informacje są dostępne pod poniższym adresem:

COOLturalna Szkoła - zapisy