Logo projektu

Ogłoszenie o rekrutacji do udziału w warsztatach

COOLturalna Szkoła

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach od 14 stycznia do 30 stycznia br. odbędzie się nabór chętnych do udziału w warsztatach, które odbywać się będą od lutego 2019 roku do czerwca 2019 roku w COOLturalnej Szkole we Wrząsowicach.

 

Tematyka warsztatów:

  • „Tajemnice codzienności” Cykl warsztatów realizowanych w dwóch etapach: I etap – warsztaty fotograficzne: 4 spotkania po 1,5 godziny. II etap – warsztaty z obróbki graficznej zdjęć: 8 spotkań po 1,5 godziny. Cykl zakończy się utworzeniem fotoreportażu.
  • „Teatr po latach” Cykl warsztatów realizowanych w dwóch etapach: I etap – warsztaty teatralno-muzyczne: 24 spotkania po 1,5 godziny. II etap – wystawienie sztuki na podstawie stworzonego scenariusza.

 

  • Na warsztaty można zapisać się już dziś.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Skierowane są do dzieci i młodzieży, udział jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać w Centrum Kultury w Świątnikach Górnych, ul K. Bruchnalskiego 4, w tym na stronie internetowej CK. Informacji udziela Dyrektor CK, Pani Joanna Marczyk.

  • Udział we wsparciu jest bezpłatny.
  • Udział we wsparciu nie jest ograniczony ze względu na niepełnosprawność.

Jak można się zapisać?

W celu zapisania się należy złożyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym powyżej, w Centrum Kultury w Świątnikach Górnych, przy ul. Bruchnalskiego 4.

 

Pełna dokumentacja konkursowa do pobrania:

Regulamin konkursu /pobierz/

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy /pobierz/

Zał. 2 Oświadczenie dot. danych osobowych /pobierz/

Zał. 3 Zakres danych osobowych /pobierz/

Zał. 4 Deklaracja uczestnika /pobierz/

 

Organizacja warsztatów wynika z realizacji projektu pn. „COOLturalna szkoła – poznaj jak korzystać z kultury – Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego we Wrząsowicach z przeznaczeniem na rozwój działalności kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo 2