Centrum Kultury w Świątnikach Górnych

Projekt "Muzycy i Śpiewacy Królowej Jadwigi"

31 sierpnia 2022

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Muzycy i Śpiewacy Królowej Jadwigi” mająca na celu utrwalenie dorobku artystycznego Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Chórów: „Eligiusz”, „Świętojański” i „Wrzosy” działających w Centrum Kultury w Świątnikach Górnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER, poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poprzez zakup nowych instrumentów pozwoli włączyć do grona orkiestry nowych członków, którzy będą mieli możliwość rozwijania swojego talentu i zainteresowań muzycznych. Ogólny dostęp do płyt z udokumentowanym materiałem historyczno-artystycznym zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, osób o niskim statusie finansowym, ponieważ płyty będą rozdawane nieodpłatnie.

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy projekt i jesteśmy w trakcie końcowego rozliczania. Podczas realizacji wydaliśmy płyty, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne.