Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2021

 

Działalność Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Świątniki Górne

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne działa niestrudzenie od ponad 90 lat. Przez cały ten okres uświetnia swoimi występami wiele imprez gminnych i kościelnych. Reprezentuje naszą gminę na konkursach powiatowych i wojewódzkich, a także ogólnopolskich i międzynarodowych.

O bardzo wysokim poziomie artystycznym zespołu świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Reprezentacyjna Orkiestra Dęta gościła również na koncertach poza granicami kraju, gdzie zdobyła wielu sympatyków. Muzycy każdego roku organizują tradycyjny Koncert Noworoczny, który gromadzi publiczność nie tylko z terenu gminy, ale i z odległych miejscowości.

Skład 60-osobowej orkiestry jest wielopokoleniowy. Starsi swoją systematyczną i wytrwałą pracą dają przykład młodzieży i dzieciom, którzy coraz liczniej wstępują w szeregi zespołu. Warto podkreślić jego znamienną rolę w edukacji dzieci i młodzieży oraz stwarzania im przestrzeni do twórczej aktywności - dla wielu z nich jest to jedyna możliwość rozwijania talentów i nauki gry na instrumentach. Aktywne uczestniczenie w próbach orkiestry daje też możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu. Wytrwała praca kształtuje pozytywne cechy charakteru, a osiągane sukcesy dają poczucie satysfakcji i wzmacniają poczucie własnej wartości, co jest niezbędne dla właściwego modelowania osobowości młodych ludzi.

Od ponad 20 lat kapelmistrzem orkiestry jest pan Robert Kozłowski. Odegrał On nieocenioną rolę w rozwoju zespołu. Jako nauczyciel muzyki, a obecnie również dyrektor szkoły muzycznej, odkrył wśród dzieci wiele talentów muzycznych. Odpowiednią motywacją i własnym przykładem niestrudzonej pracy utwierdził młodzież, że warto wytrwale dążyć do celu, aby osiągnąć sukces.

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta bardzo chętnie i aktywnie współpracuje z jednostkami samorządowymi. Zawsze dysponuje repertuarem stosownym do wydarzeń kulturalnych. Występy orkiestry są bardzo cenione przez ogół mieszkańców od najmłodszych - maszerujących w takt jej gry, po seniorów przytupujących z uśmiechem. O ogromnej popularności zespołu dobitnie świadczy zawsze licznie zgromadzona publiczność, która gromkimi oklaskami domaga się bisów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne

    Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne