Zajęcia we wrześniu

Zajęcia organizowane przez CK  we wrześniu:

ZAJĘCIA RUCHOWE DLA DOROSŁYCH

    - AEROBIK (od 09.09.2019) poniedziałek godz. 19.30-20.30

    - FITNESS środa godz. 19.30-20.30

    - ZUMBA czwartek godz. 19.30-20.30

 

TEATR PO LATACH

     - poniedziałek godz. 15.30-18.30

 

REPREZENTACYJNA ORKIESTRA MIG ŚWIĄTNIKI GÓRNE

     -  wtorek godz. 18.00-21.00

     - piątek godz. 18.00-21.00

 

CHÓRY 

      - Eligiusz środa godz. 17.00-19.30

      - Wrzosy poniedziałek godz. 18.45-20.45

      - Świętojański wtorek godz. 18.45-20.45

 

Pozostałe zajęcia będą się odbywać od października, a szczegółowy harmonogram będzie dostępny pod koniec września

Serdecznie zapraszamy! 

Ramowy Plan Pracy Centrum Kultury na lata 2019-2023

Lp. Zadania Formy, środki i terminy
1 Programowanie działalności Centrum Kultury

- Sporządzanie rocznego planu pracy i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej - listopad/grudzień (każdego roku),

- Przygotowywanie sprawozdań,

- Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji Centrum Kultury - na bieżąco,

- Uczestnictwo w naradach roboczych - na bieżąco,

- Współpraca z jednostkami samorządowymi - na bieżąco,

- Współpraca z Centrum Kultury w Sieprawiu - na bieżąco,

- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogilanach - na bieżąco,

- Współpraca ze Stowarzyszeniem "Zielone Światło dla Wrząsowic" - plan działania Coolturalnej Szkoły - na bieżąco,

- Współpraca z Klubem Seniora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych - na bieżąco,

- Współpraca ze szkołami z terenu gminy - na bieżąco,

- Współpraca z jednostkami OSP z terenu gminy - na bieżąco,

- Obserwacja zajęć i kontrola dokumentacji instruktorów - na bieżąco,

- Wewnętrzne planowanie budżetu - na bieżąco,

- Udział w szkoleniach dotyczących funkcjonowania instytucji kultury/bieżące śledzenie przepisów

2 Zadania organizacyjne dotyczące działalności

- Przygotowywanie oferty różnorodnych zajęć tematycznych i ruchowych dla mieszkańców gminy - wrzesień każdego roku,

- Diagnoza zapotrzebowania na zajęcia dla młodzieży,

- Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania Centrum Kultury, Klubu Młodzieżowego oraz Coolturalnej Szkoły,

 

3 Działania podejmowane na rzecz obiektu

- Dbanie o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku,

- Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zasad BHP ,

- Troska o realizację niezbędnych kontroli technicznych - współpraca z pracownikami z Urzędu Miasta,

- Prowadzenie drobnych remontów i napraw,

- Współpraca z Referatem Komunalnym UMiG Świątniki Górne,

- Monitorowanie stanu technicznego budynku/ zgłaszanie bieżących napraw,

- Uaktywnienie zabezpieczenia alarmowego w budynku Coolturalnej Szkoły

4 Działalność programowo-informacyjna

- Prowadzenie bieżącej informacji dotyczącej działalności,

- Modernizacja strony internetowej,

- Zamieszczanie informacji na profilu Facebook,

- Zamieszczanie plakatów o planowanych wydarzeniach i zajęciach na tablicach informacyjnych i placówkach na terenie gminy

5 Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań poprzez udział w wybranych zajęciach na terenie całej gminy (nieodpłatnie)

- Organizacja zajęć tanecznych - w ciągu 5 lat,

- Organizacja zajęć plastycznych - w ciągu 5 lat,

- Organizacja zajęć teatralnych - w ciągu 5 lat,

- Organizowanie zajęć sportowych - w ciągu 5 lat,

- Nauka gry na instrumentach - w ciągu 5 lat,

- Warsztaty fotograficzne - w ciągu 5 lat,

- Kulturalne Soboty - spotkania z nauką, kulturą i sztuką

6 Stwarzanie dzieciom możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu

- Organizowanie zajęć w soboty,

- Organizowanie dodatkowych zajęć w ferie i wakacje,

- Spotkania z aktorami przy ulubionych bajkach,

- Zajęcia świetlicowe,

- Organizowanie konkursów tematycznych

7 Aktywizacja młodzieży

- Organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych,

- Współpraca z Radą Młodzieży

8 Działalność na rzecz seniorów

- Działalność "Teatru po latach",

- Organizacja zajęć ruchowych dla Seniorów,

- Współpraca z Klubem Seniora

9 Działalność na rzecz upowszechnienia kultury, sztuki, sportu i rozrywki

- Współorganizowanie koncertów Reprezentacyjnej Orkiestry Miasta i Gminy Świątniki Górne,

- Organizowanie przedstawień teatralnych,

- Organizowanie wystaw,

- Organizowanie rozgrywek sportowych na szczeblu rejonowym, powiatowym i wojewódzkim,

- Organizowanie koncertów chórów działających na terenie gminy,

-Organizowanie spotkań Świątnickiego Salonu Muzycznego

10 Współpraca z Biblioteką Miejską

- Wspólne organizowanie warsztatów czytelniczych dla dzieci - zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki,

- Wspólne organizowanie  gminnego czytania w parku - impreza plenerowa

11 Współpraca z Muzeum Ślusarstwa im. M. Mikuły w Świątnikach Górnych

- Współorganizowanie Muzeobrania - zgodnie z harmonogramem i planem pracy Muzeum,

- Współorganizowanie wystaw w Piwnicy pod Sekretną Kłódką,

- Wspólne przygotowywanie warsztatów i konkursów dla dzieci,

- Współorganizacja kolejnych edycji Gry Patriotycznej

12 Współpraca z instytucjami samorządowymi przy organizowaniu imprez okolicznościowych

- "Spotkanie Noworoczne" - współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Świątniki Górne,

- Dni Gminy Świątniki Górne, Obchody Święta Miasta,

- Obchody Święta Niepodległości,

- Konkursy dla szkół na terenie gminy

13 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność Centrum Kultury

- Pozyskiwanie sponsorów,

- Wnioskowanie o dofinansowanie - pisanie projektów,

- Odpłatne zajęcia dla dorosłych

                                                                                                                                                         Dyrektor Centrum Kultury w Świątnikach Górnych

                                                                                                                                                                                                                      Joanna Marczyk

Tagi

Koniec zapisów na wakacje

Dziś zakończyliśmy zapisy na Wakacje w Centrum Kultury.

Dzieci zapisane na pierwszy tydzień wakacji zapraszamy w poniedziałek - 24 czerwca - na godzinę 9.00

Prosimy o zabranie butów na zmianę oraz śniadania.

 Karty zapisów będą do pobrania od  17 czerwca, w biurze Centrum Kultury. Wtedy też zostanie podany dokładny program zajęć.

Tagi

Weekend majowy

Informujemy, iż w dniach 29.04.2019-03.05.2019 zajęcia prowadzone przez Centrum Kultury (we wszystkich miejscowościach) zostają odwołane.

w dniu 29.04.2019 odbędą się tylko zajęcia ruchowe (aerobic) o godzinie 19.30